brstalco

Kontakt

Marek Kuczek

Specjalista ds. sprzedaży

730 230 620
br.stalco.marek@gmail.com

Andrzej Kula

Specjalista ds. sprzedaży

530 404 140
br.stalco.andrzej@gmail.com

Sebastian Żugaj

Sprzedawca

515 103 430
br.stalco.sebastian@gmail.com

Izabela Hałaś

Sprzedawca

729 993 822
br.stalco.izabela@gmail.com

Rękawice nylonowe NITRILE FLEX DOTS

 • rękawice wykonane z spienionego nitrylu na części chwytnej
 • na części zewnętrznej wykonane z przędzy nylonowej połączonej ze spandexem
 • Idealnie dopasowują się do dłoni
 • lekkie
 • wysoka odporność na ścieranie dzięki cienkiej ale bardzo wytrzymałej powłoce nitrylu
 • 3x krotnie wytrzymalsze od podstawowych rękawic
 • doskonały chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
 • wysoka oddychalność dzięki spienionej strukturze, dłoń się nie poci podczas upalnych dni
 • wysoki poziom czucia przy pracy z małymi częściami
 • dodatkowo nakropione PCV aby zwiększyć przyczepność
 • każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

02.10-30.11.2023

Cena specjalna

02.10-30.11.2023

Rękawice nylonowe NITRILE FLEX DOTS

 • rękawice wykonane z spienionego nitrylu na części chwytnej
 • na części zewnętrznej wykonane z przędzy nylonowej połączonej ze spandexem
 • Idealnie dopasowują się do dłoni
 • lekkie
 • wysoka odporność na ścieranie dzięki cienkiej ale bardzo wytrzymałej powłoce nitrylu
 • 3x krotnie wytrzymalsze od podstawowych rękawic
 • doskonały chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
 • wysoka oddychalność dzięki spienionej strukturze, dłoń się nie poci podczas upalnych dni
 • wysoki poziom czucia przy pracy z małymi częściami
 • dodatkowo nakropione PCV aby zwiększyć przyczepność
 • każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

02.10-30.11.2023

Rękawice poliestrowe WINTER FOAM

 • podwójna lateksowa powłoka:
  I – gładka, wodoodporna,
  II – piankowa, zapewnia pewny chwyt
 • splot 15 g
 • innowacyjna technologia touch screen
 • wewnątrz wyściółka z akrylu
 • zapewniają świetną chwytność
 • wodoodporność

Andrzej Kula

Specjalista ds. sprzedaży

530 404 140
br.stalco.andrzej@gmail.com

Marek Kuczek

Specjalista ds. sprzedaży

730 230 620
br.stalco.marek@gmail.com

Sebastian Żugaj

Izabela Hałaś

Sprzedaż DETALICZNA

Łukasz Dudek

Specjalista ds. sprzedaży

794 186 508
br.stalco.lukasz@gmail.com

Izabela Hader

Marek Kuczek

Specjalista ds. sprzedaży

730 230 620
br.stalco.marek@gmail.com

Andrzej Kula

Specjalista ds. sprzedaży

530 404 140
br.stalco.andrzej@gmail.com

Sebastian Żugaj

Sprzedaż HURTOWA

Marek Baj

Koordynator regionu

531 980 007
br.stalco2@gmail.com

Sylwester Borkowski

Adam Gołaś

Adam Szyszkowski

Rafał Dudek

Specjalista ds. obsługi klienta

508 290 946
br.stalco.rafal@gmail.com

Sprzedaż GPMM

Karol Ryfa

Adam Wielgosz

Magazyn

Daniel Wawro

Specjalista ds. ekspozycji

729 993 242
br.stalco.daniel@gmail.com

Ryszard Mędrek

Księgowość

F.H.U. “BR-STALCO” Bartłomiej Ryfa z siedzibą w Leżajsk ul. św. Jana z Dukli 18, będąc świadoma potrzeby ochrony poufności i prywatności powierzonych jej informacji przez swoich Klientów, a także chcąc zapewnić odpowiednią ochronę i właściwe wykorzystywanie danych osobowych postanawia Politykę Prywatności obowiązującą na stronach internetowych www.br-esklep.pl i www.br-stalco.pl .

Administratorem przekazanych przez użytkowników oraz odwiedzających danych osobowych jest F.H.U. “BR-STALCO” Bartłomiej Ryfa z siedzibą w Leżajsk ul. św. Jana z Dukli 18 , NIP 794-149-25-07, REGON 180113434 , zwana w dalszej części Administratorem Użytkownik wyżej wskazanej strony internetowej zobowiązują się do zapoznania oraz przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.

– Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej .W związku z tym Użytkownicy proszeni są o okresowe sprawdzanie treści niniejszego oświadczenia w celu zapoznania się z jej ewentualnymi zmianami.

– Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na wyżej wskazanej stronie internetowej. Zawartość powyższej witryny, w szczególności ich forma, a także treść podlega prawom autorskim przysługującym F.H.U. “BR-STALCO” Bartłomiej Ryfa z siedzibą w Leżajsk ul. św. Jana z Dukli 18 . Ewentualne wykorzystywanie treści lub zdjęć umieszczonych na stronie internetowej bez zgody administratora zabronione.

– Użytkownicy korzystający z strony internetowej pozostają anonimowi do czasu aż zdecydują, że chcą się zarejestrować lub zalogować. Rejestrując się na jednej ze stron, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych , które zostały przez niego udostępnione. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz komunikację F.H.U. “BR-STALCO” Bartłomiej Ryfa przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz stosuje wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

– Dane otrzymane od klientów podczas rejestracji lub uzyskany przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane przez Administratora jedynie w celach statystycznych, nie będą natomiast wykorzystywane w celach marketingowych.

– Użytkownik zobowiązany jest o zachowanie ostrożności podczas korzystania z strony internetowej, tak aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać informacji jego dotyczących. Administrator informuje o zachowaniu ostrożności w udostępnianiu osobom trzecim jakichkolwiek danych związanych z korzystaniem z wyżej wskazanej strony.

– W wypadku gdy wyżej wskazana strona internetowa łączy się z innymi witrynami internetowymi, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ich polityki prywatności, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wówczas Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności odwiedzanego serwisu.

– Administrator informuje, iż przeglądanie wyżej wskazanej strony internetowej może wygenerować na komputerze Użytkownika tzw. cookies, czyli pliki, które pozwalają automatycznie rozpoznać
komputer Użytkownika przy następnej wizycie. W wypadku gdy Użytkownik nie zamierza otrzymywać plików cookies, obowiązany jest skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki cookies lub je blokowała.

– Kontakt:
Można się z nami kontaktować mailowo pod adresem: br.stalco1@gmail.com lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby F.H.U. “BR-STALCO” Bartłomiej Ryfa z dopiskiem RODO.

-Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane prawidłowo, w sposób zgodny z prawem, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Można się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kierując maila pod adres: br.stalco.andrzej@gmial.com lub za pośrednictwem poczty wysyłając korespondencję na adres siedziby firmy z dopiskiem –RODO

– Kategorie odnośnych danych
Przetwarzamy następujące dane osobowe :
-Imię i Nazwisko
– Adres
– E-mail
– Numer tel. kontaktowy
– adres i dane firmowe w przypadku zakupu na Fakturę Vat.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :
Pana/i dane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– obsługi składanych przez zamówień (realizacji procesu sprzedaży i odbioru/dostawy towaru) i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym realizacji usług gwarancyjnych,
– obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas są kierowane,
– przechowywania danych dla celów archiwalnych.
– dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
– W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).
– Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

– opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania oraz innych użytkowników z naszych usług;
– ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
-prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
– zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa
– przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).
-Kategorie danych

W celu zrealizowania zamówienia na stronie internetowej wymagamy podania danych określonych w przepisach podatkowych do wystawienia faktury sprzedaży jak również adresu poczty elektronicznej, telefonu, danych adresowych dotyczących dostawy towaru;
-Kto może mieć dostęp do podanych nam danych
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora następujące usługi:
-Firmy zajmujące się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmy kurierskie, operatorzy płatności, firmy świadczące na naszą rzecz usługi doradcze, obsługę podatkową i rachunkową, usługi audytowe, pomoc prawną, pocztowe, transportowe, ubezpieczeniowe, bankowe i windykacyjne.
-Osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
-Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania relacji handlowych z kontrahentem plus dwa lata, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy o rachunkowości, w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

-Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
Przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
c. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e. wniesienia sprzeciwu do wobec przetwarzania danych osobowych,
f. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

– wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
-Kontakt w sprawie danych osobowych
Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe.
Użytkownik może cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych a także zwrócić się z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części. W takim przypadku użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:
br.stalco.andrzej@gmail.com lub listownie na adres:
F.H.U. “BR-STALCO” Bartłomiej Ryfa, 37-300 Leżajsk ul. św Jana z Dukli 18.