Karol Ryfa

Adam Wielgosz

NYXON

Podwaliny Nyxon razem z wszystkimi produktami niezbędnymi do tzw. ciepłego montażu stolarki stanowią spójny system, charakteryzujący się bardzo korzystnymi właściwościami.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich produktów uzupełniających, belki okienne, jak też belki HS oraz typu L są montowane łatwo i szybko. Umożliwiają osadzenie stolarki otworowej w murze w sposób stabilny i gwarantują wysoką jakość montażu.

Podwalina wykonana jest z płyty bazowej Nyxon i twardego ekstrudowanego XPS, co stanowi bardzo wytrzymałe, a także dobrze izolujące podparcie dla każdego rodzaju stolarki. Podwalina może być wykonana z samej płyty bazowej lub w połączeniu z twardym ekstrudowanym XPS. Płyta bazowa Nyxon pozwala na korekcję wielkości otworu pod stolarkę budowlaną.